Hướng dẫn xóa tài khoản

Để xóa tài khoản liên kết trên hệ thống của chúng tôi, bạn vui lòng theo hướng dẫn sau:
Bước 1:
Sau khi đăng nhập rê chuột vào thông tin tài khoản và chọn tab Cập nhật tài khoản:

 

Bước 2:
Kéo xuống dưới cùng và chọn nút xóa tài tài khoản, hệ thống sẽ bỏ liên kết thông tin của bạn với hệ thống.